Hà Nội: Cử tri kỳ vọng vào những người ứng cử ĐBQH

Danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân được niêm yết tại UBND phường Ngọc Thụy. Ảnh: P.Đ
Danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân được niêm yết tại UBND phường Ngọc Thụy. Ảnh: P.Đ
Danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân được niêm yết tại UBND phường Ngọc Thụy. Ảnh: P.Đ
Lên top