Hà Nội: “Cụ” Đại bàng được dân làng sùng bái như thần