Hà Nội: Công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI

Hà Nội công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TG
Hà Nội công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TG
Hà Nội công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TG
Lên top