Hà Nội: Chọn người có chuyên môn, trách nhiệm làm việc tại bộ phận một cửa

Hà Nội triển khai nhiều nội dung cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội triển khai nhiều nội dung cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội triển khai nhiều nội dung cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top