Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Cho doanh nghiệp quảng cáo trên cầu vượt lấy 1.000 nhà vệ sinh công cộng