Hà Nội: Chính thức phạt các xe đi vào làn dành riêng cho xe buýt BRT