Hà Nội: Chỉ thu hồi khoảng 2% tài sản từ các vụ án tham nhũng

Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính, Thành ủy Hà Nội (người đứng).
Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính, Thành ủy Hà Nội (người đứng).
Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính, Thành ủy Hà Nội (người đứng).