Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Cháy lớn trên phố Trần Khát Chân, người dân hoảng loạn