Hà Nội: Cháy lớn ở kho đồ dùng bảo hộ lao động phố Minh Khai