Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Chật kín người xếp hàng chờ vào Lăng viếng Bác