Hà Nội cấm taxi hoạt động trên những tuyến phố nào?

Taxi hoạt động trên đường phố Hà Nội.
Taxi hoạt động trên đường phố Hà Nội.