Hà Nội: Bơi ra giữa hồ Ngọc Khánh để tắm, một thanh niên tử vong