Hà Nội bổ nhiệm thêm 9 lãnh đạo cấp sở, đơn vị trực thuộc Thành phố

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm công tác cho các cán bộ. Ảnh: HNP
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm công tác cho các cán bộ. Ảnh: HNP
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm công tác cho các cán bộ. Ảnh: HNP
Lên top