Hà Nội: Ban hành kế hoạch kiểm tra hàng trăm chung cư, biệt thự cũ