Hà Nội: 17/50 đơn vị thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội

Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Trần Thường
Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Trần Thường
Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Trần Thường
Lên top