GSTS chửi bậy phủ bạt tên cơ sở, vẫn “kiên định” chức danh hiệu trưởng