Góp ý văn kiện: Bảo vệ được cán bộ thì mới có đổi mới, sáng tạo, đột phá

Đại biểu Đào Thanh Hải (Đoàn TP Hà Nội). Ảnh Nhật Minh
Đại biểu Đào Thanh Hải (Đoàn TP Hà Nội). Ảnh Nhật Minh
Đại biểu Đào Thanh Hải (Đoàn TP Hà Nội). Ảnh Nhật Minh
Lên top