Góp ý dự thảo văn kiện ĐH XIII: Đề cao sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII. Ảnh: Quang Vinh/MTTQVN
Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII. Ảnh: Quang Vinh/MTTQVN
Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII. Ảnh: Quang Vinh/MTTQVN
Lên top