Google Maps ghi thông tin sai sự thật trên bản đồ Việt Nam

Yêu cầu Google Maps gỡ bỏ, đính chính thông tin sai sự thật trên bản đồ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Yêu cầu Google Maps gỡ bỏ, đính chính thông tin sai sự thật trên bản đồ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Yêu cầu Google Maps gỡ bỏ, đính chính thông tin sai sự thật trên bản đồ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Lên top