Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Cần nới lỏng điều kiện, gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp tiếp cận

Các doanh nghiệp dệt - may cần được nới lỏng điều kiện tiếp cận gói chính sách 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Các doanh nghiệp dệt - may cần được nới lỏng điều kiện tiếp cận gói chính sách 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Các doanh nghiệp dệt - may cần được nới lỏng điều kiện tiếp cận gói chính sách 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top