Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Góc khuất phi lý tại Hội chợ Nông nghiệp - Thương mại khu vực Tây Bắc