Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giúp đỡ nữ du khách Hàn Quốc bị mất đồ