Giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Ảnh: QH)
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Ảnh: QH)