Giới trẻ thích thú với bộ tranh “Ai hồi nhỏ cũng có những nỗi sợ như thế”