Giới trẻ ASEAN và sự sẵn sàng cho cách mạng 4.0

Phiên Diễn đàn mở trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: HỒNG NGUYỄN
Phiên Diễn đàn mở trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: HỒNG NGUYỄN
Phiên Diễn đàn mở trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: HỒNG NGUYỄN
Lên top