Giới thiệu trực tuyến 200 hình ảnh, tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm trực tuyến "Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại".
Triển lãm trực tuyến "Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại".
Triển lãm trực tuyến "Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại".
Lên top