Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Tá Lâm
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Tá Lâm
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Tá Lâm
Lên top