Giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Đại biểu biểu quyết giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thay người tiền nhiệm là ông Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu biểu quyết giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thay người tiền nhiệm là ông Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quang Vinh
Đại biểu biểu quyết giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thay người tiền nhiệm là ông Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quang Vinh
Lên top