Giới thiệu, lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thật sự tiêu biểu

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV
Lên top