Giới thiệu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Nguồn: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Nguồn: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Nguồn: Quốc hội
Lên top