Gió mùa đông bắc tăng cường, rét sâu vào miền Trung