VỤ THỰC PHẨM BẨN VÀO THẲNG BẾP ĂN TRƯỜNG MẦM NON:

Giấy tờ kiểm dịch của siêu thị Youmart đều không hợp lệ