Giáo viên môn Văn dạy thay cho giáo viên môn Sinh, Hóa