Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu: Muốn thành công trong khoa học, không thể “đơn thân độc mã”

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu (đứng) phát biểu trong một buổi hội thảo (Ảnh: NVCC)
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu (đứng) phát biểu trong một buổi hội thảo (Ảnh: NVCC)