Giáo sư Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long.
Lên top