Giao quyền quản lý sát hạch lái xe từ Bộ này sang Bộ kia cần đánh giá kỹ

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga: Giao quyền quản lý sát hạch lái xe cần đánh giá kỹ. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga: Giao quyền quản lý sát hạch lái xe cần đánh giá kỹ. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga: Giao quyền quản lý sát hạch lái xe cần đánh giá kỹ. Ảnh Quochoi.vn
Lên top