Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam -Lào diễn ra trong tháng 12

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT.
Lên top