Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào

Một tiết mục trong chương trình "Chung dòng Sê Pôn". Ảnh: Hưng Thơ
Một tiết mục trong chương trình "Chung dòng Sê Pôn". Ảnh: Hưng Thơ
Một tiết mục trong chương trình "Chung dòng Sê Pôn". Ảnh: Hưng Thơ
Lên top