Giao lưu - Gặp gỡ các thế hệ làm báo Lao Động

Các thế hệ lãnh đạo Báo Lao Động tại buổi giao lưu. Ảnh: Trần Vương.
Các thế hệ lãnh đạo Báo Lao Động tại buổi giao lưu. Ảnh: Trần Vương.
Các thế hệ lãnh đạo Báo Lao Động tại buổi giao lưu. Ảnh: Trần Vương.
Lên top