Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao tặng kỷ niệm chương cho những điển hình tiêu biểu của chương trình. Ảnh: Phạm Đông.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao tặng kỷ niệm chương cho những điển hình tiêu biểu của chương trình. Ảnh: Phạm Đông.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao tặng kỷ niệm chương cho những điển hình tiêu biểu của chương trình. Ảnh: Phạm Đông.
Lên top