Giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Các đại biểu giao lưu trong chương trình. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu giao lưu trong chương trình. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu giao lưu trong chương trình. Ảnh: T.Vương
Lên top