Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Các đại biểu giao lưu trong chương trình. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu giao lưu trong chương trình. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu giao lưu trong chương trình. Ảnh: T.Vương
Lên top