Giao Bộ Y tế hướng dẫn cách ly phù hợp với người đã tiêm 2 mũi vaccine

Thủ tướng giao Bộ Y tế hướng dẫn cách ly phù hợp với người đã tiêm 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Ảnh Tùng Giang
Thủ tướng giao Bộ Y tế hướng dẫn cách ly phù hợp với người đã tiêm 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Ảnh Tùng Giang
Thủ tướng giao Bộ Y tế hướng dẫn cách ly phù hợp với người đã tiêm 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Ảnh Tùng Giang
Lên top