Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp mua, nhập khẩu 150 triệu liều vaccine

Lô vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lô vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lô vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top