Gian lận thi Hoà Bình: Cảnh cáo Phó Chủ tịch, đề nghị cách chức Giám đốc Sở

Tỉnh ủy Hoà Bình đã bỏ phiếu đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc bằng hình thức cách chức Tỉnh ủy viên hoặc cách chức các chức vụ trong Đảng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Tỉnh ủy Hoà Bình đã bỏ phiếu đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc bằng hình thức cách chức Tỉnh ủy viên hoặc cách chức các chức vụ trong Đảng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Tỉnh ủy Hoà Bình đã bỏ phiếu đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc bằng hình thức cách chức Tỉnh ủy viên hoặc cách chức các chức vụ trong Đảng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top