Gian lận thi cử tại Sơn La, Chủ tịch HĐND tỉnh bị kỷ luật khiển trách

Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. Ảnh Sonla.gov.vn
Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. Ảnh Sonla.gov.vn
Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. Ảnh Sonla.gov.vn
Lên top