Giãn cách 19 tỉnh, thành theo Chỉ thị 16: Không để “chặt ngoài, lỏng trong”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Lên top