Giám sát để tránh việc bầu cử thay, bỏ phiếu hộ

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 21.5. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh buổi họp báo chiều 21.5. Ảnh: Phạm Đông
Toàn cảnh buổi họp báo chiều 21.5. Ảnh: Phạm Đông
Lên top