Giảm mùi siêu nhanh, sông Tô Lịch thực sự sẽ hết ô nhiễm?

Hiện sông Tô Lịch đang được thử nghiệm công nghệ xử lý nước thải mới của Nhật Bản. Ảnh Sơn Tùng.
Hiện sông Tô Lịch đang được thử nghiệm công nghệ xử lý nước thải mới của Nhật Bản. Ảnh Sơn Tùng.
Hiện sông Tô Lịch đang được thử nghiệm công nghệ xử lý nước thải mới của Nhật Bản. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top