Giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc UBND tỉnh

Vương Trần |

Một trong những điểm mới về nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 27 (Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII) đó là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện…

Đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững

Sáng nay (5.12), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng…

Hội nghị được kết nối hơn 11.000 điểm cầu ở Trung ương và các cơ sở trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 6. Ảnh: Nhật Bắc
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 6. Ảnh: Nhật Bắc

Ông Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày chuyên đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Phan Đình Trạc cho biết, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 27 (Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII) đó là: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán...

Bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương phân tích nhiều điểm mới trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu ra. Trong đó, ông nhấn mạnh tới việc tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đổi mới cơ chế bầu cử để lựa chọn được những người đại diện cho Nhân dân; nghiên cứu việc bỏ phiếu bầu cử của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài, làm rõ những trường hợp không được bầu cử.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi để tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Nghiên cứu tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, hoàn thiện thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội, xây dựng Quốc hội điện tử.

Tiếp tục nghiên cứu để xác định rõ hơn phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát tối cao của Quốc hội phù hợp với thực tiễn.

 
 Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trong hoạt động đối nội, đối ngoại, trong mối quan hệ với Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp.

Phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức các bộ, các cơ quan chuyên môn đa ngành, đa lĩnh vực; giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện…

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với 3 trụ cột chính. Tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, hành chính điện tử và chuyển đổi số.

Tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Xây dựng cơ chế, thể chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển vùng, liên kết vùng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo chương trình Hội nghị, Hội nghị sẽ tiếp tục với các chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tăng tốc sắp xếp bộ máy các Bộ: Giảm đầu mối - tăng hiệu quả

Minh Bằng |

Tính đến Nghị định 95/2022/NĐ-CP ban hành ngày 15.11.2022 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Bộ Y tế thì trong năm 2022, Chính phủ đã ban hành 10 Nghị định sắp xếp lại bộ máy các bộ, chưa tính cơ quan ngang bộ. Theo Thông báo 354/TB-VPCP ngày 14.11.2022 kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thì ngay trong tháng 11.2022 sẽ hoàn thành sắp xếp bộ máy tất cả các bộ và cơ quan ngang bộ. 

Hoàn thành sắp xếp bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ trong tháng 11.2022

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, phấn đấu trong tháng 11 năm 2022, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp bộ máy các bộ: Dự kiến giảm 17 tổng cục, 145 vụ và tương đương

Vương Trần |

Qua sắp xếp bộ máy, cơ cấu tổ chức của các bộ sẽ giảm 17 tổng cục; giảm 145 vụ; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022. 

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Tăng tốc sắp xếp bộ máy các Bộ: Giảm đầu mối - tăng hiệu quả

Minh Bằng |

Tính đến Nghị định 95/2022/NĐ-CP ban hành ngày 15.11.2022 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Bộ Y tế thì trong năm 2022, Chính phủ đã ban hành 10 Nghị định sắp xếp lại bộ máy các bộ, chưa tính cơ quan ngang bộ. Theo Thông báo 354/TB-VPCP ngày 14.11.2022 kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thì ngay trong tháng 11.2022 sẽ hoàn thành sắp xếp bộ máy tất cả các bộ và cơ quan ngang bộ. 

Hoàn thành sắp xếp bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ trong tháng 11.2022

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, phấn đấu trong tháng 11 năm 2022, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp bộ máy các bộ: Dự kiến giảm 17 tổng cục, 145 vụ và tương đương

Vương Trần |

Qua sắp xếp bộ máy, cơ cấu tổ chức của các bộ sẽ giảm 17 tổng cục; giảm 145 vụ; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập.