Giảm hội họp để dành nguồn lực phòng chống dịch

GS.TS Hoàng Văn Cường - Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. 
Ảnh: T.Vương
GS.TS Hoàng Văn Cường - Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
GS.TS Hoàng Văn Cường - Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Lên top